Pictură murală în tehnici tradiționale și moderne

Artă murală decorativă

Termenul de pictură murală este unul cuprinzător, ce reuneste un număr important de tehnici picturale specifice, fiind, în primul rând, o artă de sinteză, care prin formă și culoare caută să aducă frumosul și rafinamentul artistic în viața noastră.
Picturile murale, in relația lor cu zidul, trebuie să respecte o serie de criterii vizual-estetice si utilitare ce crează o legatură de armonie dintre arta murală si arhitectural. Funcția de bază a decorației murale constă în sensul ei estetic de a intra în interacţiune cu spaţiul arhitectonic, contribuind la transformarea acestuia și conferindu-i un aspect fastuos.
Realizarea decorației, de la proiect la transpunerea în real este un proces complex care implică factori obiectivi și subiectivi, și care presupune multă responsabilitate profesională, întrucât viața unei asemenea creații poate fi egală cu existența în timp a edificiului.

Dacă în trecut picturile murale erau realizate în scop religios sau politic, în prezent pictura murală este realizată în cele mai multe dintre cazuri în scop pur estetic. Chiar dacă pictura murala este caracteristică și bisericilor sau altor instituții, aceasta rămâne populară și în interiorul locuințelor personale, constituind o parte importantă a design-ului interior.

Pictură murală la comandă:

  • Pictură murală frescă
  • Pictură decorativă a secco
  • Pictură exterior
  • Sgraffito
  • Pictură biserici
  • Restaurare pictură

Pentru o ofertă de preț personalizată vă rugăm să completați formularul de la pagina Contact. In mesaj va rugăm să precizați ce destinație are spațiul, suparafața peretelui și alte detalii pe care le considerați necesare. La cerere se poate face o simulare (un proiect) cu pictura ce urmează a fi realizată în spatiul ales, după o propunere facută de echipa noastră sau de beneficiar.

Soluții decorative pentru exterior sau interior – Sgraffito

Sgraffito-ul este desen și pictură în același timp, care se execută pe tencuială proaspătă ca și fresca, dar se lucrează mult mai ușor și este mai rezistent în timp. Această tehnică nu este o pictură picturală în sensul propriu al cuvântului, ci mai degrabă o tehnică a desenului monumental, adâncit în tencuiala proaspătă. Cel mai vechi tip folosit este sgraffito-ul dintr-un singur strat, unde desenul este creat prin trasarea și gravarea profundă pe tencuiala netedă. Pentru a spori contrastul, se utilizează sgraffito-ul în două sau mai multe straturi colorate. Ca tehnică sgraffito-ul este relativ mai simplu, mai rapid în executare, mai puțin costisitor, comparativ cu alte tehnici ale picturii murale.